RON
RomânăRomână
0

Certificat care confirmă conformitatea acestui document cu legea

Termenii și condițiile magazinului online
                        §1 Definiții de bază                        §2 Dispoziții generale


                        §3 Condiții de furnizare a serviciilor                        §4 Condiții de acord                        §5 Executarea comenzii


                        §7 Metode de plată

                        §8 Garanție                        §9 Retragere                        §10 Procedura de procesare a reclamației


                        §11 Responsabilitate


                        §12 Metode extrajudiciare de procesare a reclamațiilor și de urmărire a reclamațiilor                        §13 Dispoziții privind antreprenorii
                        §14 Dispoziții finale


                        Introducere

                        Stimate client, acești Termeni și Condiții reglementează modalitatea de încheiere a contractelor de vânzare prin intermediul site-ului Internet sus-menționat, oferă regulile de executare a acestor contracte, inclusiv livrarea , drepturile și obligațiile care decurg din legea aplicabilă, precum și procedura de retragere din acord și de procesare a reclamațiilor. Acești Termeni și Condiții constau din următoarele patru părți principale:

                        1. § 1 - 3 includ reglementări generale în cadrul acestor Termeni și Condiții;

                        2. § 4 - 7 includ descrierea procesului de achiziție de Bunuri/Servicii;

                        3. § 8 până la 12 includ reglementările referitoare la găsirea Bunurilor/Serviciilor defecte și dreptul de a se retrage din acord;

                        4. § 13 - 14 includ reglementările rămase.

                        §1 Definiții de bază

                        1. Magazin online – https://easyparts.online/index.php

                        2. Vânzător –  Aparts Group Brzezowski Ożóg Spółka Komandytowa. NIP: 8831858913  KRS 0000984645  REGON 363005542

                        3. Adresa vânzătorului – de fiecare dată când Termenii și Condițiile menționează adresa Vânzătorului, înseamnă următoarele date:

                        1. scaunul: ul Główna 34, 55-093 Bielawa ,
                        2. adresă de e-mail: info@easyparts.online, +48 721889998

                        1. Client – persoană fizică cu capacitate juridică deplină și, în cazurile prevăzute de legislația general aplicabilă, și persoană fizică cu capacitate juridică limitată, persoană juridică sau unitate organizatorică fără personalitate juridică căreia i s-a conferit capacitate juridică în temeiul actului, care a încheiat sau intenționează să încheie un contract de vânzare.
                        2. Consumator – art. 221 din Codul civil: o persoană fizică care efectuează un act juridic care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională împreună cu Vânzătorul.
                        3. Acord de vânzare – un acord de vânzare a unui Produs plasat pe site-ul magazinului online menționat mai sus, încheiat sau în curs de încheiere între Client și Vânzător prin intermediul Online magazin.
                        4. Bunuri – un produs, bunuri tangibile achiziționate de Client prin intermediul magazinului online.
                        5. Comanda – Declarația de intenție a Clientului făcută prin intermediul magazinului online, cu specificarea: tipul și cantitatea de Bunuri oferite de magazinul online la momentul plasării comenzii, modalitatea de plată, Metoda de livrare a mărfurilor, locul de predare a Bunurilor și datele Clientului.
                        6. Formular de comandă – un serviciu electronic, un formular pe un suport electronic de stocare disponibil în magazinul online, care permite plasarea și executarea Comenzii cu funcții precum, printre altele, adăugarea Produselor într-un coș electronic și specificarea termenilor și condițiilor Acordului de vânzare, cum ar fi metoda de livrare și plată.
                        7. Timp de executare a comenzii – momentul în care comanda plasată de Clientul Magazinului Online va fi finalizată, ambalată, sigilată de către Vânzător și trimisă pentru a fi livrată în formularul de livrare ales de Clientul.
                        8. O zi lucrătoare – o zi de luni până vineri, excluzând sărbătorile legale.
                        9. Legea privind drepturile consumatorilor – Legea privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 (Jurnalul de legi din 2014, articolul 827, cu modificările ulterioare).

                        §2 Dispoziții generale

                        1. Vânzătorul declară că respectă toate regulile obligatorii de protecție a datelor cu caracter personal ale Clienților stipulate, printre altele, în Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 29 august 1997 (textul consolidat al Jurnalul de Legi din 2015, articolul 2135 cu modificările ulterioare).Clientul își dă acordul pentru ca Vânzătorul să colecteze, să stocheze și să prelucreze date cu caracter personal exclusiv în scopurile legate direct de prestarea Serviciului sau livrarea Bunurilor comandate în Online. Magazin. Condițiile detaliate de colectare, prelucrare și protejare a datelor cu caracter personal de către Vânzător sunt specificate în „Politica de confidențialitate” a magazinului online.
                        2. La plasarea comenzilor în Magazin, Clientul are posibilitatea de a citi Termenii și Condițiile, acceptând conținutul acestui document prin bifarea unei casete adecvate din formular. Pentru executarea comenzii este necesară acceptarea Termenilor și Condițiilor. Vă informăm că încheierea Contractului de vânzare prin Internet iar acceptarea Termenilor și Condițiilor impune obligația de a plăti pentru Bunurile comandate.
                        3. Data Administrator utilizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal care sunt competente pentru amenințările și categoriile de date aflate sub protecție. Mai ales, Data Administrator protejează datele de fiind partajate, eliminate, prelucrate, pierdute, modificate, deteriorate sau sparte de persoane neautorizate.A fost reglementat un domeniu de protecție detaliat în conformitate cu cerințele politicii de protecție a datelor cu caracter personal (politica de siguranță, termenii și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal, sistemul informatic). instrucțiuni de gestionare).
                        4. Fiecare persoană ale cărei date sunt prelucrate, are dreptul la:

                        1. supravegheze și controlează prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru care vânzătorul are o colecție de date ale Clienților magazinului menționat mai sus;
                        2. obține informații detaliate dacă o astfel de colecție de date există și este întreținută de vânzător;
                        3. determinați administratorul de date, adresa, sediul, numele acestuia și, atunci când administratorul este o persoană fizică, să stabiliți numele și prenumele acestora, precum și adresa acestora de reședință;
                        4. obține informații despre scopul, domeniul de aplicare, metoda, timpul de prelucrare a datelor incluse într-o astfel de colecție;
                        5. obține informații într-o formă înțeleasă de conținut al unor astfel de date;
                        6. aflați sursa datelor referitoare la o astfel de persoană, cu excepția cazului în care administratorul de date este obligat să o păstreze secret ca informații confidențiale sau secret profesional
                        7. solicitați ca datele cu caracter personal să fie completate, actualizate, corectate, suspendate temporar sau șterse dacă sunt incomplete, depășite, neadevărate sau au fost colectate într-un mod care încalcă actul sau nu mai este necesar pentru scopul pentru care a fost colectat.

                        1. În conformitate cu punctul 6, Clientul are dreptul de a accesa conținutul datelor cu caracter personal prelucrate, de a-l corecta și de a solicita eliminarea acestuia. Administratorul de date cu caracter personal este obligat să completeze, să actualizeze, să corecteze, să suspende temporar sau să oprească definitiv prelucrarea datelor sau să le elimine din colectare la fața locului și imediat după raportarea unei astfel de solicitări, cu excepția cazului în care cererea se referă la date cu caracter personal care sunt completate, actualizate sau corectate în modul specificat în prevederi separate de lege, inclusiv actul.
                        2. În procesul de finalizare a comenzii, Clientul își dă acordul pentru ca datele cu caracter personal să fie colectate și prelucrate de către Vânzător, așa cum este înțeles în Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 29 august 1997 (Jurnalul de lege 2014.1182 text consolidat). Datele pot fi furnizate unei alte entități numai într-o situație impusă de lege sau necesară executării comenzii plasate.
                        3. Clientul își poate da acordul pentru a primi informații de marketing electronic și comerciale de la Vânzător, prin abonarea la NEWSLETTER.
                        4. Clientul care utilizează Serviciile Vânzătorului efectuate prin intermediul Magazinului Online este obligat să respecte acești Termeni și Condiții în măsura în care este necesar pentru a executa comanda plasată și nu este în contradicție cu legea aplicabilă și regulile de conduită socială.
                        5. Vânzătorul Magazinului Online declară că Bunurile disponibile și vândute în Magazinul Online al Vânzătorului sunt noi, utilizabile, sigure și lipsite de defecte fizice sau juridice. Bunurile corespund în totalitate celor prezentate și descrise pe site-ul Magazinului Online.
                        6. Vânzătorul execută comenzile pe teritoriul Poloniei și pe cele plasate de către Consumatori în Europa și, de asemenea, după stabilirea prealabilă a condițiilor de livrare, în alte țări.
                        7. Toate Bunurile disponibile spre vânzare în Magazinul Online au fost introduse legal pe piața poloneză, într-un mod în conformitate cu prevederile legii. Informații despre Bunurile plasate pe site-ul Magazinului Online sunt o invitatie la incheierea unui contract asa cum se intelege prin art.71 din actul Cod civil din 23 aprilie 1964.
                        8. Orice prețuri ale Produselor/Bunurilor/Serviciilor sunt prezentate pe site-ul Magazinului Online în moneda EURO ca prețuri brute inclusiv TVA, taxe vamale și alte componente impuse de lege .
                        9. ATENȚIE: Prețurile furnizate pe site-ul Magazinului Online nu includ costurile de expediere, care se adaugă atunci când Clientul alege metoda de livrare a Bunurilor comandate.

                        §3 Condiții de furnizare a serviciilor

                        1. Acest Magazin Online furnizeaza servicii electronice, iar conditia incheierii contractului este, in primul rand, completarea formularului de comanda online in vederea incheierii contractului de vanzare. Incheierea contractului este voluntar.
                        2. Acordul de furnizare de servicii se încheie electronic, permițând Clientului Magazinului online să completeze formularul de comandă, acordul fiind încheiat pentru perioada determinată în momentul în care Clientul incepe sa completeze formularul si va fi incetat in momentul incetarii completarii formularului sau in momentul transmiterii unui formular completat catre Vanzator Procesul de completare a formularului de comanda este organizat astfel pentru a permite fiecărui Client să citească formularul înainte de a lua o decizie privind încheierea contractului sau modificarea acestuia.
                        3. Serviciul specificat la punctul 1 se realizează gratuit, dar poate necesita acces la Internet.
                        4. Comenzile electronice pot fi plasate 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
                        5. Finalizarea unei achiziții, Clientul bifează caseta de comandă corectă cu următoarea opțiune: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbę do realizacji zamówienia” („Îmi dau consimțământul ca magazinul să-mi prelucreze datele personale incluse în formularul de comandă în scopurile și în scopul executării comenzii”), care este necesar pentru încheierea acordului. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesar pentru a plasa o comandă iar nefurnizarea datelor cu caracter personal va echivala cu retragerea de la încheierea contractului.
                        6. În conformitate cu art. 8 secțiunea 2 din GDPR, administratorul, ținând cont de tehnologia disponibilă, ia măsuri rezonabile pentru a verifica dacă o persoană cu custodia părintească sau care se ocupă de un copil (sub 13 ani) și-a dat consimțământul sau l-a aprobat.
                        7. Costurile Clientului legate de accesul la Internet și transmiterea datelor sunt suportate exclusiv de Client în conformitate cu lista de prețuri a furnizorului de servicii al Clientului, cu care Clientul a încheiat un contract de furnizare de servicii de internet.

                        §4 Condiții ale acordului

                        1. Pentru a încheia un Contract de vânzare valabil și obligatoriu pentru părți, Clientul decide, în conformitate cu oferta prezentată a magazinului online, asupra cantității de Bunurile pe care intenționează să le achiziționeze și, dacă este posibil, specifică caracteristicile Produsului comandat și specificațiile acestuia.La selectarea Bunurilor, Clientul completează un formular de comandă pe internet, furnizând în acesta toate datele necesare executării comenzii de către Vânzător, cum ar fi: cantitatea, adresa de livrare și metoda de plată, pe baza mesajelor afișate Clientului și a informațiilor disponibile pe site și incluse în acești Termeni și Condiții.
                        2. Înregistrarea unui cont de client în magazinul online este voluntară și gratuită.
                        3. Dacă Vânzătorul creează posibilitatea de a comanda Bunuri cu astfel de caracteristici încât sunt personalizate la cererea individuală a Clientului, Clientul trimite un formular de comandă online cu informațiile necesare pentru crearea Bunurilor, adică textul, grafica, dimensiunile etc. în conformitate cu specificațiile tehnice incluse în descrierea Bunurilor, sau alege o specificație adecvată dintre variantele posibilelor configurații de Bunuri disponibile de la Vânzător.
                        4. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul transmite electronic Clientului, la adresa de e-mail furnizată la plasarea comenzii, o declarație de confirmare a comenzii, care, în același timp, este și o comandă. acceptare. În momentul primirii mesajului de către Client, contractul de vânzare este încheiat.
                        5. Un mesaj care include rezumatul comenzii și confirmarea include toate condițiile stabilite anterior ale contractului de vânzare, în special cantitatea și tipul de Bunuri comandate, specificarea acestora în cazul comenzii de Bunuri cu proprietăți alese individual specificate de către Client al Magazinului Online, suma totală de plătit (exprimată în zloți polonezi) cu costurile de expediere și suma reducerilor acordate (dacă este cazul).
                        6. Dacă Clientul are de utilizat mai multe reduceri din mai multe surse/oferte de preț speciale, acestea pot fi combinate numai atunci când este specificat în mod expres în Termenii și Condițiile Reducerilor. Dacă nu există informații despre modul în care pot fi combinate diferite reduceri/oferte de preț speciale, se poate aplica o singură ofertă de reducere/preț special pentru o singură achiziție.

                        §5 Executarea comenzii

                        1. Vânzătorul execută corect comenzile Clienților în ordinea în care sunt primite, deoarece fiecare comandă este importantă și o tratăm ca o prioritate!
                        2. Timpul de executare a Comenzii pentru un Client individual este de 1 până la 5 zile lucrătoare din ziua trimiterii Comenzii de către Client. În cazul produselor marcat ca disponibil la cerere, timpul de livrare este specificat pe pagina produsului. Timpul de executare a comenzii include în mare parte timpul necesar pregătirii comenzii (prelevarea și ambalarea comenzilor, transmiterea coletului la curier și, în cazurile selectate, fabricarea Bunurilor). Timpul de executare a Comenzii depinde de modalitatea de livrare, care se poate modifica în funcție de mijlocul de transport indicat de Client.
                        3. În cazul unor circumstanțe speciale sau al imposibilității de a executa comanda în termenul specificat la punctul 2, Vânzătorul va contacta imediat Clientul pentru a conveni asupra acțiunilor ulterioare care trebuie întreprinse pentru a determina un alt timpul de executare a comenzii sau schimbarea modului de livrare.

                        §6 Livrare

                        1. Marfa este livrată prin operatorul Poczta Polska sau o companie de servicii de curierat (GLS) sau într-un alt mod acceptat de părți și care nu implică costuri excesive sau nejustificate pentru Vânzător și Client.
                        2. Bunurile comandate sunt livrate așa cum a fost selectat de Client, fie direct la adresa Clientului furnizată în formularul online al comenzii plasate și confirmată de către Client ca adresă de expediere, fie pot fi colectate personal din punctul de colectare personală, la adresa furnizată în momentul plasării comenzii.
                        3. Bunurile sunt întotdeauna ambalate într-un mod adecvat proprietăților lor, astfel încât să se prevină deteriorarea, pierderea sau distrugerea lor în timpul transportului.
                        4. Clientul este informat în permanență cu privire la costurile de livrare – acestea sunt prezentate atunci când Clientul completează formularul de comandă online. Valoarea costurilor de expediere depinde de țara în care urmează să fie trimisă comanda, de cantitatea de mărfuri comandate, de greutatea acestora și de metoda de expediere a coletului.

                        §7 Metode de plată

                        1. Vânzătorul permite Clientului să plătească pentru Bunurile comandate sub formă de plată anticipată în contul bancar de următorul număr:

                        Aparts Group Spółka Komandytowa

                        PL68 1090 2590 0000 0001 4357 4778 EUR


                        < /p>


                        < /p>


                        1. Plată electronică cu un card de credit (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) sau prin transfer bancar în cadrul electronic banking, printr-o plată online serviciu – PayU, PayPal, Przelewy24.
                        2. Cu numerar la colectarea Bunurilor comandate (ramburs la livrare) – Clientul plătește curierului în timp ce primește Bunurile comandate livrate prin intermediul companiei de curierat la adresa indicată de Client în comandă.
                        3. Vânzătorul documentează vânzarea Bunurilor în conformitate cu solicitarea Clientului – cu o chitanță sau o factură cu TVA. Dovada achiziției în forma de chitanță sau factură cu TVA este livrată Clientului împreună cu Bunurile comandate.Vânzătorul poate emite facturi cu TVA pentru toate Bunurile comandate în Magazinul Online.

                        §8 Garanție

                        1. Livrarea mărfurilor executată în cadrul garanției se va efectua pe cheltuiala Vânzătorului.
                        2. Vânzătorul este răspunzător pe baza garanției dacă defectul este constatat mai devreme de doi ani de la data eliberării Bunurilor către Consumator. Vânzătorul este responsabil față de Consumator dacă , la momentul eliberării lor, Bunurile de consum erau neconforme cu contractul sau prezintă defecte fizice sau juridice.Vânzătorul este responsabil pentru nerespectarea Bunurilor de consum cu contractul dacă o astfel de neconformitate se constată mai devreme de doi ani de la eliberarea acestora. Bunuri către Cumpărător. Cu toate acestea, în cazul înlocuirii Bunurilor, acest termen este socotit din nou. Un defect fizic înseamnă că articolul vândut este neconform cu acordul . În special, un articol vândut nu respectă acordul, dacă:

                        1. i lipsesc proprietățile pe care un produs de acest tip ar trebui să le aibă în scopul specificat în contract sau care rezultă din circumstanțe sau din utilizarea prevăzută a acestuia;
                        2. i lipsesc proprietăți a căror existență a fost asigurată de Vânzător, inclusiv prin prezentarea unui eșantion sau a unui model;
                        3. nu poate fi utilizat în scopurile pentru care Cumpărătorul l-a informat pe Vânzător în timpul încheierii contractului, iar Vânzătorul nu a făcut nicio rezervă la o astfel de utilizare intenționată a articolului
                        4. a fost furnizat Cumpărătorului incomplet.

                        1. Defectele Bunurilor trebuie raportate prin trimiterea informațiilor electronic la adresa de e-mail a Vânzătorului sau în scris la adresa poștală a Vânzătorului (a se vedea §1 punctul 3:  ;Adresa vânzătorului). În cazul în care consumatorul întâmpină dificultăți și nu știe cum să construiască raportul privind defecte ale Bunurilor, un astfel de raport poate fi trimis, de exemplu, în forma care constituie Anexa nr.2 la acești Termeni și Condiții, care servește doar la eficientizarea procesului de reclamație, nu înseamnă că este un model necesar pentru a fi folosit pentru succesul unei reclamații.
                        2. Dacă este necesar pentru evaluarea corectă a defectelor fizice ale Bunurilor, la cererea Vânzătorului și după aranjamentele inițiale cu Vânzătorul, Bunurile vor fi livrate la sediul Vânzătorului ( vezi §1 punctul 3: “Adresa vânzătorului”), numai atunci când proprietățile Produsului o permit.
                        3. Vânzătorul răspunde imediat la raportul Consumatorului, însă nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data primirii unui astfel de raport. Neprocesarea raportului într-un termen specificat termenul limită este echivalent cu a considera reclamația justificată și cu acceptarea acesteia de către Vânzător.
                        4. Vânzătorul acoperă costurile de colectare a Bunurilor, livrare, eliminarea defectului (defectelor) și înlocuirea Bunurilor cu altele noi. li>

                        §9 Retragere p>

                        1. În conformitate cu prevederile legii, Clientul care este Consumator în temeiul art.27 din Legea din 30 mai 2014 (Jurnalul de Legi din 2014, articolul 827, cu modificările ulterioare) pe Drepturile Consumatorului, are dreptul de a se retrage din contractul încheiat de la distanță, fără a indica un motiv.
                        2. Dreptul de retragere din acord se aplică în termen de 14 zile calendaristice din momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra Bunurilor de către Clientul care este în același timp Consumator, sau de către un terț specificat de un astfel de Client, altul decât transportatorul.
                        3. Atunci când Clientul care este Consumator se retrage din acord, un astfel de acord este considerat neîncheiat, iar Consumatorul este eliberat de orice obligații. Tot ceea ce părțile au reciproc prevăzute unul pentru celălalt vor fi returnate neschimbate, cu excepția cazului în care modificarea a fost necesară în domeniul obișnuit al activității.Returul va avea loc imediat și nu mai târziu de paisprezece zile.
                        4. Clientul care este Consumator se poate retrage din contract prin efectuarea unei declarații cu un formular online care constituie Anexa nr.1 la acești Termeni și Condiții, trimițându-l electronic sau prin posta la adresa postala a Vanzatorului, selectata de Client.Anexa nr.1 poate servi doar ca ajutor in retragerea contractului, si nu este un model necesar exercitarii dreptului de retragere din contract.Clientul il poate folosi dar nu este necesar.Retragerea cu succes presupune ca Clientul să trimită declarația doar în scris la adresa Vânzătorului.
                        5. Pentru a păstra termenul stabilit la pct. 2, este suficient să trimiteți declarația Clientului privind retragerea din contract înainte de un astfel de termen. 
                        6. Vânzătorul va confirma imediat Clientului că a fost primită declarația privind retragerea din acord și informațiile adecvate și va informa despre măsurile suplimentare care trebuie întreprinse, inclusiv returul metoda Bunurilor și, dacă este necesar, va răspunde la toate întrebările.
                        7. În termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației Clientului privind retragerea din contract, Vânzătorul va returna imediat Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile. de livrare a produselor.Vânzătorul va returna toate plățile utilizând aceeași metodă de plată ca cea utilizată de Client, cu excepția cazului în care Clientul este de acord în mod expres ca plățile să fie returnate prin utilizarea unei alte metode de plată care nu implică niciun cost pentru acestea.
                        8. Dacă, după primirea consimțământului Clientului, Vânzătorul nu se angajează să colecteze Bunurile de la Client, Vânzătorul se poate abține de la returnarea plăților primite, inclusiv a costurilor produsului livrare, până la momentul primirii înapoi a Bunurilor sau până la momentul în care Clientul trimite dovada/confirmarea că Bunurile au fost trimise înapoi, oricare dintre acestea survine mai întâi.
                        9. Clientul va returna imediat produsele Vanzatorului sau unei persoane autorizate de Vanzator, nu mai tarziu de 14 zile calendaristice de la data in care Clientul s-a retras din acord, cu excepția cazului în care Vânzătorul se oferă să ridice el însuși Bunurile. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți Bunurile înapoi înainte de termenul limită.
                        10. Clientul care este Consumator acoperă numai costurile directe ale returnării Bunurilor.
                        11. Un Consumator are dreptul de a se retrage din contractul încheiat de la distanță fără a indica niciun motiv și fără a acoperi costurile, cu excepția costurilor specificate la art. 33, art. 34 din Legea Consumatorului.
                        12. Bunurile vor fi livrate la adresa vânzătorului (a se vedea §1 punctul 3.: „Adresa vânzătorului”
                        13. Consumatorul este responsabil pentru scăderea valorii  produse rezultate din utilizarea acestor produse într-un mod care depășește acțiunile necesare pentru a determina caracterul, caracteristicile și funcționarea Bunurilor. Înseamnă că Cumpărătorul are dreptul de a evalua și verifica Bunurile, dar numai într-un mod care ar fi posibil într-un magazin de cărămidă și mortar (verificați dacă este complet și parametrii tehnici ai acestuia), întrucât Consumatorul nu poate utiliza în mod normal produsele, în caz contrar, în cazul retragerii din acord, Consumatorul poate fi perceput cu costuri suplimentare legate de scăderea valorii produsului.
                        14. Dreptul de retragere din contract nu se aplică Clientului în legătură cu acordurile specificate la art.38 din Legea din 30 mai 2014 privind drepturile Consumatorului, în următoarele situații, printre altele:

                        1. cu privire la prestarea serviciului, în cazul în care întreprinzătorul a prestat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de prestarea serviciului că după prestarea serviciului de către întreprinzător , Consumatorul pierde dreptul de a se retrage din contract;
                        2. în care prețul sau remunerația depind de fluctuațiile pieței financiare care sunt în afara controlului antreprenorului și care pot apărea înainte de termenul limită de retragere din acord
                        3. în care obiectul prevederii este un produs neprefabricat fabricat în conformitate cu specificațiile Consumatorului sau destinat satisfacerii nevoilor individuale ale acestuia;< /li>
                        4. în care obiectul prevederii este un produs care se sparge cu ușurință sau poate fi folosit într-o perioadă scurtă de timp;
                        5. in care obiectul prevederii este un produs livrat in ambalaj sigilat care nu poate fi returnat dupa deschiderea coletului pentru sanatate sau igiena motive, dacă coletul a fost deschis după livrare;
                        6. in care fac obiectul prevederii produse care, după livrarea lor, rămân inseparabil legate de alte produse datorită caracterului lor.

                        §10 Procedura de procesare a reclamației

                        1. Pentru a depune corect o reclamație, Clientul trebuie să furnizeze datele sale precum: numele și prenumele sau numele companiei, adresa de reședință sau adresa sediului companiei și adresa de e-mail, obiectul de reclamație, numărul de comandă dacă este posibil, specificând, de asemenea, perioada acoperită de reclamație și circumstanțele care justifică reclamația (descriind despre ce este reclamația) și, eventual, caracteristicile cărora le lipsesc Bunurile comandate și care, conform afirmației Vânzătorului sau metoda de reprezentare a Bunurilor, acestea ar trebui să aibă.
                        2. Dacă Clientul este Consumator, acesta poate solicita ca Bunurile să fie înlocuite cu bunuri fără defecte, în loc de, așa cum a propus Vânzătorul, să se elimine defectul sau să solicite ca defectul este eliminată, în loc de înlocuirea Bunurilor, cu excepția cazului în care metoda aleasă de Client este imposibilă sau ar implica costuri excesive în comparație cu metoda propusă de Vânzător. Evaluarea costurilor excesive include valoarea unui produs lipsit de defecte, tipul și semnificația defectului constatat, precum și inconvenientele pe care le-ar putea întâmpina Clientul în cazul celeilalte forme de decontare.
                        3. Cu excepția cazului în care dispoziții separate prevăd altfel, întreprinzătorul este obligat să răspundă la reclamația consumatorului în termen de 14 zile de la data primirii reclamației. Dacă întreprinzătorul nu răspunde reclamației în termenul menționat. de mai sus, reclamația se consideră acceptată. Antreprenorul oferă consumatorului răspunsul în scris sau pe alt suport durabil (de exemplu, stick de memorie USB sau CD/DVD, răspunzând la reclamație.)" 
                        4. Dacă reclamația nu este luată în considerare în termenul specificat, aceasta va fi considerată acceptată de către Vânzător. Reclamația privind retragerea din contract, dacă nu este luată în considerare în termenul limită , nu echivalează cu acceptarea reclamației depuse.

                        §11 Răspundere

                        1. Prin postarea sau partajarea unui posibil conținut, Clientul răspândește în mod voluntar un astfel de conținut. Vânzătorul nu este un furnizor de conținut și nu se identifică în niciun fel cu un astfel de conținut; Vânzătorul este doar un entitate care furnizează resurse de teleinformare.Clientul declară că:

                        1. sunt autorizați să utilizeze și să partajeze conținutul drepturilor economice ale autorului, drepturile de proprietate industrială sau drepturile conexe postate de aceștia;
                        2. postarea și partajarea datelor cu caracter personal, imaginii, informațiilor altor persoane decât Clientul în furnizarea de servicii a avut loc în conformitate cu legea și în mod voluntar, cu acordul proprietarilor de conținut care se referă la;
                        3. acceptă accesul altor clienți și vânzători la informații, date, imagini și alt conținut postat de aceștia și permit vânzătorului să utilizeze astfel de informații, date, imagini și conținut gratuit;
                        4. își dă acordul pentru pregătirea de studii, modificări și interpretări ale lucrărilor, așa cum sunt înțelese de Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe.

                        1. Clientul nu este autorizat să:

                        1. postează date personale ale terților, răspândește imaginea cuiva fără acordul sau acordul necesar al terțului căruia îi aparțin aceste date
                        2. postează publicitate și/sau promovează conținut care nu este în conformitate cu scopul activității magazinului.
                         • ol>

                          1. Este interzis Clientului să posteze conținut care ar putea, în special:

                          1. are scopul de a încălca drepturile personale ale terților;
                          2. să fie postat sau considerat postat cu rea-credință;
                          3. încalcă drepturile terților, drepturile de autor, drepturile conexe, drepturile de proprietate industrială, secretul companiei sau drepturile acoperite de clauza de confidențialitate, descrise în special ca secrete sau extrem de secrete;
                          4. să fie postat ca insultător sau constituind o amenințare îndreptată către alte persoane, declarații considerate în mod obișnuit ofensatoare, de exemplu vulgarisme;
                          5. interfere cu interesul legitim al Vânzătorului;
                          6. să fie trimise sau postate în cadrul funcționării Magazinului Online ca informații comerciale nesolicitate (spam );
                          7. în orice alt mod încalcă bunele maniere, legile aplicabile, sociale și morale norme.

                          1. Atunci când un terț, o autoritate autorizată sau o autoritate publică primește o notificare, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau șterge conținutul postat de Client în situația în care acesta se pretinde că un astfel de conținut poate constitui o încălcare a acestor Termeni și Condiții sau a prevederilor legale aplicabile.Vânzătorul nu controlează continuu conținutul postat.
                          2. Clientul va acorda o atenție deosebită următoarelor prevederi ale acestor Termeni și condiții:

                          1. § 2 punctul 3, 8, 10 și 11
                          2. § 3 punctul 5 și 6
                          3. § 4 punctul 1
                          4. § 7 punctul 4
                          5. § 8 punctul 2, 3
                          6. § 9 punctul 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 și 13
                          7. § 12 – întreaga secțiune

                          1. Prevederile enumerate din Termenii și Condițiile incluse la punctul 7 și specificate ca fiind cele de o importanță deosebită sunt destinate doar să permită Clientului să înțeleagă clar aceste reglementări. în felul în care consideră că reglementările rămase incluse în acești Termeni și condiții și care nu sunt enumerate la punctul 7 a până la g sunt mai puțin importante.

                          § 12 Metode extrajudiciare de procesare a reclamațiilor și de urmărire a reclamațiilor

                          1. Informațiile cu privire la metodele extrajudiciare de procesare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor, precum și principiile de accesare a acestor proceduri sunt disponibile la sediile și pe site-urile internet ale raionului (orașului) Consumatorului avocați, organizații sociale ale căror atribuții statutare includ protecția consumatorilor, inspectoratele provinciale de inspecție comercială și la următoarele adrese ale Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorului: www.uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
                          2. Consumatorul, printre altele, are următoarele posibilități de a utiliza metode extrajudiciare de procesare a reclamațiilor și de urmărire a reclamațiilor:
                          3. adresându-se Inspectoratului Provincial de Inspecție Comerț cu o cerere de începere a procedurilor de mediere pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiului.
                          4. adresarea unui arbitraj permanent al Tribunalului de Consum care acționează de către Inspectoratul Provincial de Inspecție Comerț cu o cerere de soluționare a litigiului rezultat din acordul încheiat, adresa: www.uokik.gov. pl/wazne_adresy.php
                          5. care solicită ajutor juridic gratuit, de exemplu de la Federația Consumatorilor – site-ul lor: www.federacjakonsumentow.org.pl
                          6. Litigiile transfrontaliere pot fi soluționate cu ajutorul Rețelei de Centre Europene ale Consumatorului. Adresele acestor instituții sunt disponibile pe site-ul web al Centrului European al Consumatorului < /span>www.konsument.gov.pl
                          7. Un Consumator poate utiliza, de asemenea, platforma de soluționare online a litigiilor (platforma ODR), în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 524 /2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor pentru consumatori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind ORD pentru consumatori) disponibil la: http ://ec.europa.eu/consumers/odr/ Plataforma europeană ODR este un punct comun de acces pentru consumatori și antreprenori, permițând soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind răspunderile contractuale rezultate dintr-un acord de vânzare online încheiat:  ;https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=PL
                          8. Este voluntar să se utilizeze metode extrajudiciare de procesare a plângerilor și de urmărire a reclamațiilor; poate avea loc numai atunci când ambele părți în litigiu (Vânzătorul și Cumpărătorul) sunt de acord să utilizeze astfel de metode.

                          § 13  DISPOZIȚII PRIVIND ANTREPRENORILOR

                             1. Se aplică reglementările și prevederile din această secțiune 13 exclusiv clienților și utilizatorilor de servicii care nu sunt consumatori.
                             2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contractul încheiat cu Clientul care nu este consumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului. Retragerea din vânzări acordul poate fi exercitat fără indicarea unui motiv și nu va genera pretenții ale Clientului care nu este consumator față de vânzător.
                             3. În cazul Clienților care nu sunt utilizatori de servicii și, în același timp, nu sunt consumatori, furnizorul de servicii poate rezilia contractul de furnizare a Serviciului Electronic cu efect imediat chiar și fără motivare, cu condiția ca furnizorul de servicii să fi trimis clientului o declarație adecvată.
                             4. Vânzătorul are dreptul de a limita metodele de plată disponibile la mai multe sau doar una dintre ele, aplicabile anumitor bunuri sau tuturor bunurilor. Vânzătorul poate solicita o plată anticipată parțială sau integral, indiferent de modalitatea de plată selectată și de faptul încheierii unui contract de vânzare.
                             5. Riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a produsului este transferat cumpărătorului în momentul în care vânzătorul depune produsul comandat la curier. În momentul transferului produsul comandat curierului, Clientul care nu este consumator dobandeste si toate beneficiile si sarcina aferente produsului.In acest caz, Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru nicio pierdere, defect, deteriorare din momentul acceptarii produsului de catre curierul la momentul transferului produsului către Client.
                             6. Clientul care nu este consumator va fi obligat să examineze coletul la momentul și în modul acceptate pentru acest tip de colete. În cazul în care Clientul constată pierderi sau avarii la produsul creat la momentul transportului produsului, aceștia sunt obligați să efectueze toate acțiunile necesare și necesare pentru a determina răspunderea curierului.
                             7. Vânzătorul informează că, în temeiul art.558 § 1 din Codul civil, răspunderea de garanție pentru produsul care se aplică Clientului care nu este consumator va fi exclusă. .
                             8. Răspunderea vânzătorului este limitată în cadrul unei singure revendicări și pentru toate revendicările în total, la suma plătită. Vânzătorul va fi răspunzător numai pentru daune tipice previzibile la momentul încheierea acordului și nu va fi răspunzător pentru beneficiile pierdute.
                             9. Toate litigiile dintre magazinul online și Clientul care nu este consumator vor fi soluționate de o instanță aplicabilă sediului vânzătorului.< /li>

                          §14 Dispoziții finale< /p>

                          1. Magazinul online respectă toate drepturile Clientului prevăzute în prevederile legii aplicabile.
                          2. Dacă legea aplicabilă include reglementări care sunt mai benefice pentru Clienți decât cele care sunt incluse în acești Termeni și Condiții, prevederile aplicabile ale Termenilor și Condițiilor vor fi direct înlocuite cu norme specifice ale legii aplicabile și, în același timp, sunt obligatorii pentru Magazinul Online.
                          3. Tot conținutul postat pe site-ul Magazinului Online (inclusiv toate graficele, textele, aspectul paginii și logotipurile) utilizează protecție destinată drepturilor de autor și este proprietatea exclusivă a Vânzătorului. Utilizarea acestui conținut fără acordul scris al Vânzătorului va duce la răspundere civilă și penală.
                          4. Proprietarul magazinului, în calitate de administrator de date personale, vă informează că:

                          • furnizarea datelor cu caracter personal este întotdeauna voluntară, dar este necesară executarea comenzii;
                          • o persoană care furnizează datele sale personale are un drept nelimitat de a accesa toate datele sale și de a le corecta, de a le șterge (dreptul de a fi uitat), de a restricționa modul în care sunt prelucrate datele, dreptul de a transfera datele, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta respectarea legii de prelucrare; cu toate acestea, datele pot fi partajate cu autoritățile publice corespunzătoare în situația în care o reglementare adecvată va impune acest lucru.
                          • Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va fi art. 6 pct. 1 lit. a) și conținutul regulamentului general privind protecția datelor;
                          • datele cu caracter personal vor fi stocate și procesate pentru perioada necesară pentru a finaliza procesarea și executarea comenzii, dar nu mai mult de 3 ani (2 ani constituie o perioadă de reclamație și 1 an pentru alte posibile revendicări și situații speciale). )
                          • o persoană care își partajează datele cu caracter personal are dreptul de a depune o plângere la GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Inspectorul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal) atunci când decide că prelucrează datele cu caracter personal legate de executarea ordinului încalcă prevederile regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie 2016 r.;”

                          1. În domeniul prelucrării datelor cu caracter personal din acest magazin, Comisia Europeană nu a aprobat prin deciziile sale niciun nivel adecvat de protecție, dar datele vor fi securizate corespunzător cu măsuri și soluții informatice/legale.< /span>
                          2. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în mod automatizat, inclusiv sub formă de profilare.
                          3. Pentru celelalte aspecte care nu sunt reglementate de prevederile acestor Termeni și Condiții, se vor aplica prevederile aplicabile ale legislației poloneze:

                          1. Legea din 2 martie 2000 privind protecția anumitor drepturi ale consumatorilor și răspunderea pentru daunele produse de un produs periculos (Jurnalul de Legi 2000 nr. 22, articolul 271, cu modificările ulterioare).< /span>
                          2. Legea din 27 iulie 2002 privind condițiile speciale de vânzare pentru consumatori și privind modificarea Codului civil (Jurnalul de legi 2002 nr. 141, articolul 1176, cu modificările ulterioare);
                          3. Legea din 23 aprilie 1964 Cod civil (Jurnalul de legi 1964 nr. 16 pct. 93, cu modificările ulterioare);
                          4. Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal (Jurnalul de Legi 2002 nr. 101 articolul 926, cu modificările ulterioare);
                          5. Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Jurnalul de Drept 2013, articolul 1422);
                          6. Legea din 30 iunie 2000 Legea proprietății industriale (Jurnalul de Legi 2001 nr. 49 articolul 508, cu modificările ulterioare);
                          7. Legea din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Journal of Laws 2006 nr. 90, articolul 631, cu modificările ulterioare),
                          8. Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Journal of Laws 2014, articolul 827)

                          1. Termenii și Condițiile modificate sunt obligatorii pentru Clienți dacă sunt îndeplinite cerințele specificate la art. 384 din Codul civil sunt îndeplinite (adică Clientul a fost informat în mod corespunzător cu privire la modificări).
                          2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări în Termenii și Condițiile din motive importante, adică:

                          1. modificarea prevederilor legii;
                          2. modificarea metodelor de plată și a livrărilor;
                          3. modificarea schimbului valutar;
                          4. schimbarea modului în care se efectuează și serviciile electronice, sub rezerva termenilor și condițiilor,
                          5. modificarea informațiilor vânzătorului, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon.

                          1. Modificările termenilor și condițiilor nu afectează ordinele deja plasate și executate; in cazul acestora, se vor aplica Termenii si Conditiile aplicabile la momentul plasarii comenzii. Vânzătorul va informa despre modificarea intenționată pe site-ul magazinului cu cel puțin 30 de zile mai devreme. Dacă termenii și condițiile modificate nu sunt acceptate, utilizatorii serviciului pot rezilia contractul cu efect imediat în termen de 30 de zile de la primirea mesajului.
                          2. Litigiile rezultate din furnizarea de servicii bazate pe acești Termeni și Condiții vor fi soluționate de o instanță comună selectată de Client, care este în același timp și consumator, în conformitate cu prevederile aplicabile ale legislației poloneze.
                          3. Anexele la Termeni și Condiții constituie o parte integrantă a documentului.
                          4. Acordul de vânzare este încheiat în limba poloneză, cu conținutul său conform Termenilor și condițiilor.
                          5. Clienții magazinului menționat mai sus pot accesa acești Termeni și Condiții în orice moment, folosind un link plasat pe site-ul serviciului principal, și pot alege și tipări acest document, dar utilizarea comercială va fi protejată de către biroul juridic LEGATO.
                          6. Termenii și condițiile intră în vigoare la ………….

                          Notă privind drepturile de autor cu privire la Termenii și condițiile de vânzare


                          Deținătorul tuturor drepturilor de autor materiale asupra modelului acestor Termeni și condiții este LEGATO cabinet de avocatura, care a acordat acestui magazin un drept neexclusiv si netransmisibil de a folosi acesti Termeni si Conditii de Vanzare in scopurile legate de activitatea comerciala online proprie a magazinului, si raspandeste cu protectia sa documentul mentionat mai sus. pe durata acordului. Este interzisă copierea și răspândirea modelului acestor Termeni și Condiții fără acordul cabinetului de avocatură LEGATO și astfel de acțiuni pot face obiectul răspunderii civile și penale. Vânzătorii online pot afla mai multe despre posibilitatea de a utiliza modelul acestor Termeni și condiții de vânzare la http://www.kanceria-legato.pl/